กิจกรรมงานปีใหม่ 2561

บริษัท ริกเกอร์ จำกัด

ประมวลภาพงานกิจกรรมปีใหม่ ประจำปี 2561

ท้ายนี้ขอขอบคุณ พี่จัมป์ พี่อุ๊ และพนักงาน บริษัท ริกเกอร์ จำกัด ทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันในตลอดปีที่ผ่านมา ขอให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดไป

... YOU'RE TEAM NOT AN EMPLOYEE ...