นโยบายความเป็นส่วนตัว

ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ https://www.rigger.co.th/

RIGGER เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท ริกเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลัก และเป็นผู้ควบคุมจัดการข้อมูลของ RIGGER ทุกช่องทาง รวมทั้งเว็บไซต์นี้ จุดมุ่งหมายของเราคือการช่วยให้คุณและผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์คนอื่นสามารถค้นหาบริการทางการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจหรือความต้องการของคุณ นี่เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด เพื่อช่วยให้คุณมีข้อมูลที่ครบถ้วนในการตัดสินใจเลือกบริการ เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย ให้ข้อมูลรายละเอียดวิชาอย่างครบถ้วน จัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บอกโปรโมชั่น ปรับแต่งการแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับความชอบส่วนตัวของคุณ การจัดการกับการขอข้อมูล และสิ่งที่คุณเขียน อัพโหลด บนเว็บไซต์ ติดต่อ พูดคุยกับคุณ ในกรณีสำคัญต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือปัญหาในการใช้บริการกับเรา ตรวจสอบการใช้และประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงบริการที่เรานำเสนอ เราใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับทุกเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าผู้ใช้เว็บไซต์จะลงทะเบียนกับเราหรือไม่ รวมทั้งผู้ที่ร่วมกิจกรรม ตอบแบบสอบถาม และเขียนรีวิวกับเรา

การรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยและคงความเป็นส่วนตัวไว้ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา เว็บไซต์และบริการของเราถูกดีไซน์โดยคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ

การจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัว

คุณสามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องแสดงข้อมูลส่วนตัวใด ๆ อย่างไรก็ตามการใช้งานฟังก์ชันบางอย่างบนเว็บไซต์ คุณอาจต้องกรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเข้าใช้งาน

• ใส่ชื่อ อีเมล และรายละเอียดการติดต่อ เพื่อฝากข้อความ หรือ สอบถามเพิ่มเติมผ่านแบบฟอร์มในหน้า “ติดต่อเรา”
• ใส่ชื่อ อีเมล และรายละเอียดการติดต่อ เพื่อสมัครสมาชิก สร้างบัญชี และรับจดหมายข่าวทางอีเมล และบันทึกข้อมูลของคุณ
• ใส่ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากทีม RIGGER ให้คำแนะนำคุณได้
• ใส่ชื่อบุคคล/นิติบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล/นิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร เพื่อออกใบกำกับภาษี หรือต้องการใช้บริการจากทาง RIGGER
• ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมทางการตลาด ช่องทางการติดต่อออนไลน์ หน้าร้าน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับทาง RIGGER เพื่อประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้คำแนะนำ

ข้อมูลที่คุณต้องกรอก ขึ้นอยู่กับว่าฟังก์ชันนั้น ๆ ต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น

• หากจำเป็นต้องติดต่อคุณทางโทรศัพท์ เราจำเป็นต้องขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณ
• หากต้องการใช้บริการขอคำแนะนำเกี่ยวกับตัวสินค้า หรือการออกใบกำกับภาษี เราจำเป็นต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณที่จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เราจะแสดงเหตุผลว่าทำไมเราจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้

รายชื่อประเภทของข้อมูลของผู้ใช้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะถูกเก็บอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะเว็บไซต์ และจัดเก็บไว้ตลอดไป หรือจนกว่าผู้ใช้งานมีการร้องขอให้ลบข้อมูลดังกล่าว

เราเก็บข้อมูลทางเทคนิคในขณะที่คุณกำลังใช้เว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น บราวเซอร์ที่คุณใช้ (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari) และ IP Address ข้อมูลเหล่านี้ถูกใช้เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
 • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่าง ๆ กับเรา
 • จากความสมัครใจของคุณ ในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือ การโต้ตอบทางอีเมล หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างเราและคุณ
 • เก็บจากข้อมูลการใช้ Website ของเราผ่าน Browser’s Cookies ของคุณ
 1. เราได้รับข้อมูลด้วยวิธีการอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
 • ได้รับทางอีเมล
 • ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์
 • ได้รับเป็นเอกสาร

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent): คุณมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่กับเรา
 • สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access): คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อเราได้
 • สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification): คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 • สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing): คุณมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability): คุณมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ คุณที่คุณให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวคุณเองด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object): คุณมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object): คุณมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุบางประการได้

คุณสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของเราหรือกรอกข้อมูลผ่านฟอร์มการขอใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้น ทั้งนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการ พิจารณาตามคำร้องของคุณภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขออภัย ผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ ไม่สามารถกรอกฟอร์มนี้ได้ กรุณาติตด่อผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลที่เราแบ่งปัน

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การ ให้บริการของเราที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับคุณอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากคุณได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว คุณมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

 • เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณ: เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร ที่อยู่ในเครือ เช่น ตัวอย่างเมื่อคุณต้องการให้เสนอบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากบริการที่มีบนเว็บไซต์ เราจะส่งข้อมูลของคุณให้พาร์ทเนอร์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องติดต่อพูดคุยกับคุณ เป็นต้น
 • สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย: เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร หรือบุคคลภายนอกบริษัท หากเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีเหตุจำเป็นอันสมควร เพื่อเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ รวมทั้งการตรวจจับ ป้องกัน หรือระบุการทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค เพื่อป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท ผู้ใช้งานอื่น ๆ ของเรา หรือประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่บ่งชี้ตัวตนต่อพาร์ทเนอร์ เช่น ผู้เผยแพร่โฆษณา ผู้ลงโฆษณา หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน โดยมีรายละเอียดการใช้คุกกี้อยู่ด้านล่าง

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งาน Internet ของ คุณ หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม Website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน Internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของเราทาง Internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการใช้คุกกี้

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม Website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียงในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ และการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ทั่ว ๆ ไปผ่านคุกกี้ส์เป็นเวลา 180 วันย้อนหลัง ในกรณีดังนี้

 • ช่วยให้คุณล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์
 • ทำความเข้าใจและบันทึกข้อมูลการใช้เว็บไซต์เพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ให้กับคุณ
 • รวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และกิจกรรม เราใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐาน เช่น Google Analytics, Google Conversion Linker, Facebook Pixel, Twitter Conversion Pixel, TikTok Pixel, LINE Tag ผ่านทาง Google Tag Manager
 • จากข้อมูลการใช้เว็บไซต์และกิจกรรมที่คุณทำบนเว็บไซต์ เราจะสร้างเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

 • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้ประเภทนี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอขายสินค้าที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถแสดงผลโฆษณาได้ตรงตามความต้องการของคุณ

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและข้อมูลเชิงลึก

บางครั้งเราจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตรวจสอบ การเข้าถึงผู้ใช้ (Reach) และการประสิทธิภาพของบริการของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อลงทะเบียนเพื่อบัญชี เราอาจขอทราบประเทศหรือรหัสไปรษณีย์ของคุณ ข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนเท่านั้น เพื่อช่วยให้เราเห็นถึงประสิทธิภาพของเว็บไซต์และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราในอนาคต

เราใช้ Google Analytics ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลเข้าในเว็บไซต์ของเราทั้งหมด เราไม่มีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับ Google Analytics

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน Website ของเราเท่านั้น หากคุณ ได้กด Link ไปยัง Website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน Website ของเราก็ตาม) คุณจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน Website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้คุณทราบด้วยการ Update ข้อมูลลงใน Website ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดตามที่แจ้งไว้ด้านบน

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

บริษัท ริกเกอร์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ : 301/83 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร : 094-262-9493 หรือ 038-300-154
อีเมล : admin@rigger.co.th

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะและการโฆษณา

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ และจะทำการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอขายสินค้าที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถแสดงผลโฆษณาได้ตรงตามความต้องการของคุณ

บันทึกการตั้งค่า