ร้านค้า

ตัวเบ็ดตกปลา เบ็ดเกี่ยวหนอนยาง BKK 9002 Worm Hook

ตัวเบ็ดตกปลา เบ็ดเกี่ยวหนอนยาง BKK 9002 Worm Hook

ตัวเบ็ดตกปลา เบ็ดเกี่ยวหนอนยาง BKK 9002 Worm Hook

ตัวเบ็ดตกปลา เบ็ดเกี่ยวหนอนยาง BKK 9002 Worm Hook
ตัวเบ็ดตกปลา เบ็ดเกี่ยวหนอนยาง BKK 9002 Worm Hook
ตัวเบ็ดตกปลา เบ็ดเกี่ยวหนอนยาง BKK 9002 Worm Hook
ตัวเบ็ดตกปลา เบ็ดเกี่ยวหนอนยาง BKK 9002 Worm Hook

ตัวเบ็ดตกปลา เบ็ดเกี่ยวหนอนยาง BKK 9002 Worm Hook เบ็ดเกี่ยวหนอนยางจาก BKK ที่ออกแบบมาเพื่อใช้เกี่ยวหนอนยางและทรงของตัวเบ็ดที่เป็นแบบซ่อนคมของเบ็ด อีกทั้งวัสดุที่ใช้แบบนิกเกิ้ล ทำให้ตัวเบ็ดมีความแข็งแรงมากขึ้น

บันทึก

บันทึก

บันทึก