ร้านค้า

ตัวเบ็ดเกี่ยวหนอน เบ็ดเกี่ยวหนอนยาง Attacker Worm Hook 1205

ตัวเบ็ดเกี่ยวหนอน เบ็ดเกี่ยวหนอนยาง Attacker Worm Hook 1205

ตัวเบ็ดเกี่ยวหนอน เบ็ดเกี่ยวหนอนยาง Attacker Worm Hook 1205

Attacker 1205 Worm Hook

ตัวเบ็ดเกี่ยวหนอน เบ็ดเกี่ยวหนอนยาง Attacker Worm Hook 1205 These hooks are designed for fishing heavy cover and submerged structure. The hook tip is well hidden inside the plastic lure to avoid hooking everything it comes into contact with!  Suitable for more slender shaped soft bait.

บันทึก

บันทึก

บันทึก