ร้านค้า

ปลอกถ่วงโยกุ้ง ตะกั่วโยกุ้ง ตะกั่วถ่วงโย ATTACKER “SQUID JIG HEAD BULLET “

ปลอกถ่วงโยกุ้ง ตะกั่วโยกุ้ง ตะกั่วถ่วงโย ATTACKER “SQUID JIG HEAD BULLET “

ปลอกถ่วงโยกุ้ง ตะกั่วโยกุ้ง ตะกั่วถ่วงโย ATTACKER “SQUID JIG HEAD BULLET “

ATTACKER SQUID JIG HEAD BULLET

      ปลอกถ่วงโยกุ้ง ตะกั่วโยกุ้ง ตะกั่วถ่วงโย ATTACKER “SQUID JIG HEAD BULLET ” ออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวในการใช้งานและพกพาทำให้นักตกทุกท่านสามารถกำหนดน้ำหนักในการจิ๊กตกปลาหมึกได้ดั้งใจยิ่งขึ้น

Save

บันทึก