ร้านค้า

รอกตกปลา รอกสปินนิ่ง Winter รุ่น SPARING

รอกตกปลา รอกสปินนิ่ง Winter รุ่น SPARING

รอกตกปลา รอกสปินนิ่ง Winter รุ่น SPARING

รอกตกปลา รอกสปินนิ่ง Winter รุ่น SPARING
รอกตกปลา รอกสปินนิ่ง Winter รุ่น SPARING
รอกตกปลา รอกสปินนิ่ง Winter รุ่น SPARING
รอกตกปลา รอกสปินนิ่ง Winter รุ่น SPARING

รอกราคาประหยัด SPARING สินค้าใหม่จาก Winter มาพร้อมกับความสวยงามตามสไตล์ของ Winter และยังมีระบบพับแขนมือหมุนเพื่อความสะดวกด้วย สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานและระดับทั่วไป

รอกตกปลา รอกสปินนิ่ง Winter รุ่น SPARING
รอกตกปลา รอกสปินนิ่ง Winter รุ่น SPARING

Winter SPARING Spec.
• Powerful driving gear system
• Precise anti-twist line roller
• Reinforced main shaft
• Computer balanced system
• Excelent line lay oscillation system
• Left/right inter-changeable handle