ร้านค้า

สปริทริง ATTACKER HEAVY SPLIT RING SR-01

สปริทริง ATTACKER HEAVY SPLIT RING SR-01

สปริทริง ATTACKER HEAVY SPLIT RING SR-01

สปริทริง ATTACKER HEAVY SPLIT RING SR-01
สปริทริง ATTACKER HEAVY SPLIT RING SR-01

สปริทริง ATTACKER HEAVY SPLIT RING SR-01 คือห่วงที่มีรอยต่อ เพื่อความสะดวกในการต่อกับเหยื่อ และงานต่อพ่วงทุกชนิด

HEAVY SPLIT RING SR-01 มี 4 ขนาด 2,3,4,5 ให้เลือกให้เลือกใช้เพื่องานตกที่ต่างกัน

สปริทริง ATTACKER HEAVY SPLIT RING SR-01
สปริทริง ATTACKER HEAVY SPLIT RING SR-01

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก