ร้านค้า

เบ็ดหัวจิ๊ก ATTACKER J.HEAD X INNOVATE รุ่น XI002

เบ็ดหัวจิ๊ก ATTACKER J.HEAD X INNOVATE รุ่น XI002

เบ็ดหัวจิ๊ก ATTACKER J.HEAD X INNOVATE รุ่น XI002

เบ็ดหัวจิ๊ก ATTACKER J.HEAD X INNOVATE รุ่น XI002
เบ็ดหัวจิ๊ก ATTACKER J.HEAD X INNOVATE รุ่น XI002

ATTACKER ได้ออกแบบเบ็ดหัวจิ๊ก J.HEAD X INNOVATE รุ่น XI002 ที่เหมาะสำหรับสภาพน้ำจืดและน้ำเค็มได้ปรับปรุงความคมและความทนทานเพื่อความหลากหลายในการใช้งาน. J.HEAD X INNOVATE รุ่น XI002 ซึ่งมีหัวจิ๊กที่มีความแข็งแรงไม่เหมือนใคร เบ็ดที่มีความคมสูงและใช้ได้ทนนานมาประกอบเข้ากับหัวจิ๊ก