ร้านค้า

เบ็ดหัวจิ๊ก ATTACKER J.HEAD X INNOVATE รุ่น XI004

เบ็ดหัวจิ๊ก ATTACKER J.HEAD X INNOVATE รุ่น XI004

เบ็ดหัวจิ๊ก ATTACKER J.HEAD X INNOVATE รุ่น XI004

ATTACKER J.HEAD X INNOVATE รุ่น XI003     ATTACKER ได้ออกแบบเบ็ดหัวจิ๊ก J.HEAD X INNOVATE รุ่น XI004 ที่เหมาะสำหรับสภาพน้ำจืดและน้ำเค็มได้ปรับปรุงความคมและความทนทานเพื่อความหลากหลายในการใช้งาน. J.HEAD X INNOVATE รุ่น XI004 ซึ่งมีหัวจิ๊กที่มีความแข็งแรงไม่เหมือนใคร เบ็ดที่มีความคมสูงและใช้ได้ทนนานมาประกอบเข้ากับหัวจิ๊ก