ร้านค้า

เหยื่อปลอม เหยื่อจิ๊กกิ้ง SPANYID Bite it Metal Lure

เหยื่อปลอม เหยื่อจิ๊กกิ้ง SPANYID Bite it Metal Lure

เหยื่อปลอม เหยื่อจิ๊กกิ้ง SPANYID Bite it Metal Lure

เหยื่อปลอม เหยื่อจิ๊กกิ้ง SPANYID Bite it Metal Lure
เหยื่อปลอม เหยื่อจิ๊กกิ้ง SPANYID Bite it Metal Lure

       Bite It spoons are desgined for show to medium speed retrieves and shallow water areas in both salt and fresh water environments. They can be spun, jigged or trolled.

เหยื่อปลอม เหยื่อจิ๊กกิ้ง SPANYID Bite it Metal Lure
เหยื่อปลอม เหยื่อจิ๊กกิ้ง SPANYID Bite it Metal Lure
เหยื่อปลอม เหยื่อจิ๊กกิ้ง SPANYID Bite it Metal Lure
เหยื่อปลอม เหยื่อจิ๊กกิ้ง SPANYID Bite it Metal Lure

Save

Save