ร้านค้า

เหยื่อปลอม เหยื่อปลั๊ก D-Stream CHINU CRANK 36S

เหยื่อปลอม เหยื่อปลั๊ก D-Stream CHINU CRANK 36S

เหยื่อปลอม เหยื่อปลั๊ก D-Stream CHINU CRANK 36S

เหยื่อปลอม เหยื่อปลั๊ก D-Stream CHINU CRANK 36S
เหยื่อปลอม เหยื่อปลั๊ก D-Stream CHINU CRANK 36S

     D-Stream CHINU CRANK เป็นเหยื่อที่ออกแบบมาเพื่อ ตกปลาอีคุด โดยเฉพาะในต่างประเทศและเมืองไทย แต่ทว่า เมืองไทยหา ตกยากเหลือเกิน จึงนำมาปรับเปลี่ยนการใช้งาน ให้เข้ากับสถานการณ์กรณีตกปลากระพงบ่อ โดย Action นั้น เหมือน Crank ทั่วไป ส่ายไปมาและส่วนใหญ่ เป็นเหยื่อลอย(Floating) แต่รุ่นนี้ออกแบบมาในรูปแบบค่อยๆจมช้าๆ(sinking) จึงใช้ง่ายกับปลาน้ำลึก

คุณลักษณะ
• สินค้าจากประเทศญี่ปุ่นแท้
• ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงในการผลิต
• มีลูกปืนทำให้เกิดเสียงภาพในตัวเหยื่อ ช่วยในการสร้างความสนใจมากขึ้น
• มีลูกปืนถ่วง เพื่อการออก Action ที่สมบูรณ์มากขึ้น
• ตัวเบ็ดมีความคมและแข็งแรกเป็นพิเศษ
• ใช้งานง่ายแต่จะเป็นผู้เริ่มต้นก็ตาม

เหยื่อปลอม เหยื่อปลั๊ก D-Stream CHINU CRANK 36S
เหยื่อปลอม เหยื่อปลั๊ก D-Stream CHINU CRANK 36S
เหยื่อปลอม เหยื่อปลั๊ก D-Stream CHINU CRANK 36S
เหยื่อปลอม เหยื่อปลั๊ก D-Stream CHINU CRANK 36S