ร้านค้า

เหยื่อปลอม เหยื่อยาง ปลายาง MINNOW X-TEN POWERFUL BAIT FR-085

เหยื่อปลอม เหยื่อยาง ปลายาง MINNOW X-TEN POWERFUL BAIT FR-085

เหยื่อปลอม เหยื่อยาง ปลายาง MINNOW X-TEN POWERFUL BAIT FR-085

เหยื่อปลอม เหยื่อยาง ปลายาง MINNOW X-TEN POWERFUL BAIT FR-085
เหยื่อปลอม เหยื่อยาง ปลายาง MINNOW X-TEN POWERFUL BAIT FR-085

เหยื่อปลอม เหยื่อยาง ปลายาง MINNOW X-TEN POWERFUL BAIT FR-085 ขนาด 85 mm
    เหยื่อปลอม เหยื่อยาง ปลายาง MINNOW X-TEN POWERFUL BAIT FR-085 โดยใช้เนื้อยาง TPE ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติทนทานต่อการฉีกขาด เนื้อยางของเหยื่อมีความเหนียวนุ่มและยืดหยุ่นต่อการดึง การออกแบบปลายางมีลักษณะที่คล้ายเหมือนปลา สามารถใช้กับตะขอเบ็ดหัวจิ๊กได้หลายแบบ

PREMIUM SOFT BAIT FR-085 Description
– Length : 85 mm
– Weight : 5 g
– 6 Pcs/bag