ร้านค้า

เหยื่อปลอม เหยื่อยาง ปลายาง PREMIUM SOFT BAIT FRH-090

เหยื่อปลอม เหยื่อยาง ปลายาง PREMIUM SOFT BAIT FRH-090

เหยื่อปลอม เหยื่อยาง ปลายาง PREMIUM SOFT BAIT FRH-090

เหยื่อปลอม เหยื่อยาง ปลายาง PREMIUM SOFT BAIT FRH-090
เหยื่อปลอม เหยื่อยาง ปลายาง PREMIUM SOFT BAIT FRH-090

เหยื่อปลอม เหยื่อยาง ปลายาง PREMIUM SOFT BAIT FRH-090 ขนาด 90 mm
    เหยื่อปลอม เหยื่อยาง ปลายาง PREMIUM SOFT BAIT FRH-090 โดยใช้เนื้อยาง TPE ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติทนทานต่อการฉีกขาด เนื้อยางของเหยื่อมีความเหนียวนุ่มและยืดหยุ่นต่อการดึง การออกแบบปลายางมีลักษณะที่คล้ายเหมือนปลา มาหร้อมกับตัวเบ็ดและเบ็ด 3 ทางสามารถใช้งานได้ทันที

PREMIUM SOFT BAIT FRH-090 Description
– Length : 90 mm
– Weight : 10.4 g
– 4 Pcs/bag