ร้านค้า

โซลิดริง ATTACKER HEAVY PEAR RING SD-02

โซลิดริง ATTACKER HEAVY PEAR RING SD-02

โซลิดริง ATTACKER HEAVY PEAR RING SD-02

โซลิดริง ATTACKER HEAVY PEAR RING SD-02
โซลิดริง ATTACKER HEAVY PEAR RING SD-02

    โซลิดริง ATTACKER HEAVY PEAR RING SD-02 คือห่วงที่ไร้รอยต่อ สายกับตะขอผูกที่ห่วง solid ring จะมีความแข็งแรงมากกว่า Split ring เพื่อรับแรงดึงจากปลาแทนเหยื่อ จึงมั่นใจได้ว่า Attacker HEAVY PEAR RING SD-02 ตอบรับกับแรงดึงของปลาขนาดใหญ่ได้

 

Attacker HEAVY PEAR RING SD-02บันทึก

บันทึก

บันทึก