ร้านค้า

โซลิดริง ATTACKER HEAVY SOLID RING SD-01

โซลิดริง ATTACKER HEAVY SOLID 8 RING SD-01

โซลิดริง ATTACKER HEAVY SOLID 8 RING SD-01

โซลิดริง ATTACKER HEAVY SOLID RING SD-01
โซลิดริง ATTACKER HEAVY SOLID RING SD-01

      โซลิดริง ATTACKER HEAVY SOLID 8 RING SD-01 คือห่วงที่ไร้รอยต่อ สายกับตะขอผูกที่ห่วง solid ring จะมีความแข็งแรงมากกว่า Split ring เพื่อรับแรงดึงจากปลาแทนเหยื่อ จึงมั่นใจได้ว่า HEAVY SOLID 8 RING ตอบรับกับแรงดึงของปลาขนาดใหญ่ได้

HEAVY SOLID 8 RING SD-01 มี 4 ขนาด 7,8,9,10 ให้เลือกให้เลือกใช้เพื่องานตกที่ต่างกัน

โซลิดริง ATTACKER HEAVY SOLID RING SD-01
โซลิดริง ATTACKER HEAVY SOLID RING SD-01

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก