ภาคอีสาน

ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้าน ออมกะตัง ฟิชชิ่ง
152/3 ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร: 083-9329855

ร้าน เบ็ดมอดินแดง ฟิชชิ่ง
198/7 ถ.คุรุสามัคคี 1 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร: 063-0362375

ร้าน ซิลเวอร์ฟิช
166-168 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร: 045-242685 , 081-9778220

ร้าน ฉัตรทองการเกษตร
855 หมู่ 9 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทร: 043-385009

ร้าน ชาย ฟิชชิ่ง
540 ม.2 ต.ด่านขุนทด  อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทร: 093-3071797

ร้าน J. Fishing Shop
10 หมู่ 10 ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โทร: 091-4168434

ร้าน เจ.เอส. ฟิชชิ่ง
474/2 หมู่ 9 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย โทร: 081-8993798

ร้าน จอหอ 17 อุปกรณ์ตกปลา
321 ถ.ทางหลวง 202 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทร: 081-8603092

ร้าน จรัสศรี
594 ถ.พิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร: 082-3712337

ร้าน ขอนแก่นฟิชชิ่ง
168/354 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร: 087-5590835

ร้าน เกษตรรุ่งเรือง
27/1 หมู่ 2 ถนนบริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทร: 045-681085

ร้าน ลือ ฟิชชิ่ง
456 ถ.สืบศิริ ซ.3 (ตรงข้ามรัชดากรแมนชั่น) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร: 081-0636109 , 081-0761707

ร้าน หลักเมืองฟิชชิ่ง
36 ถนนประจักร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร: 080-4650789

ร้าน ฤทธิ์ ฟิชชิ่ง
585/1 หมู่ 3 ต.จอหอ ถ.จอหอ-ชัยภูมิ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร: 088-7039698

ร้าน ลำโขง ฟิชชิ่ง
142 ม.7 ถ.วิศีษฐ์ศรี ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทร: 080-9893941

ร้าน มุมเบ็ด (บุรีรัมย์)
1/9 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โทร: 083-9666333

ร้าน หนองบัวโภคภัณฑ์ ฟิชชิ่ง
50/2 หมู่ 2 ต.หนองบัว  อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โทร: 042-313204

ร้าน น้อง ฟิชชิ่ง
1/6 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ. เลย โทร: 089-8422409

ร้าน เนปจูน ฟิชชิ่ง
569/2 ม.1 ต.วิศิษฐ์  อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทร: 081-7171572

ร้าน เปี๊ยกอุบลฟิชชิ่ง
501-502 ถ.ชยางกูร หมู่ 5 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี    โทร: 088-1116866

ร้าน ไพบูลย์ ท่อไอเสียและอุปกรณ์ตกปลา
337 หมู่ 12 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว (ตรงข้ามสหกรณ์) ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทร: 081-7608024

ร้าน ปองการช่าง
96/2 ถ.สถลมาร์ค ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทร: 045-321306,080-4727476

ร้าน ร้อยเอ็ดฟิชชิ่ง
23/2-3 ถ.คุ้มวัดป่าเรไร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  โทร: 081-3201612

ร้าน สุรินทร์ฟิชชิ่ง
630 ถ.ธนสาร อ.เมือง (สามแยกประปา) จ.สุรินทร์ โทร: 044-520714 ,081-0756511 แฟกซ์ 044-519219

ร้าน สหทวีฟิชชิ่ง
90/56-57 ถ.อนุวรรตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   31000 โทร: 044-601025, 081-7184611

ร้าน สิรภพจอหอฟิชชิ่ง
281 หมู่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร: 044-203625

ร้าน ไซม่อนด์ ฟิชชิ่ง
35 หมู่ 1 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร     47000 โทร: 089-7171290

ร้าน สุกัญญา ฟิชชิ่ง
454 ถ.อดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร: 042-325227,081-5925660

ร้าน ซามูไร ไบร์ท ฟิชชิ่ง
101/4 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทร: 089-6208205

ร้าน TG Fishing Shop
30 หมู่ 12 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทร: 081-9554451

ร้าน โย่ง ฟิชชิ่ง
232 ตลาดเริ่มอุดม ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทร: 089-9448400